MATEMATYKA W OBIEKTYWIE – KONKURS FOTOGRAFICZNY

XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i dostrzec w otaczającym nas świecie piękno, harmonię, elegancję, powszechność oraz użyteczność matematyki. Można przesłać maksymalnie 6 zdjęć. Każde musi posiadać tytuł, krótki matematyczny opis oraz dane osobowe autora. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Zwycięskie fotografie zostaną nagrodzone i opublikowane przez organizatorów konkursu.
Zdjęcia w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 29.10.2020r. na adres na adres naszej szkoły: 79zsppoznan@gmail.com

Po ogłoszeniu wyników XI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” zostanie zorganizowana w szkole wystawa wszystkich prac naszych uczniów.

Zapraszam wszystkich uczniów do czynnego udziału w konkursie.

opiekun konkursu
Grażyna Karczyńska

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN https://mwo.usz.edu.pl/regulamin-pl/