WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Eliminacje szkolne do konkursu piosenki angielskiej odbyły się 26.04.2018r. . Wzięło w nich udział wielu utalentowanych i odważnych uczniów naszej szkoły. Wszystkim serdecznie dziękujemy 🙂 Do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Zosia Bartoszkiewicz z klasy 6b, Julka Pietrzak z klasy 6b oraz najmłodsza uczestniczka eliminacji Lena Grzesiewicz z klasy 1c. 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ ORGANIZOWANY PRZEZ SP 6 W POZNANIU ODBĘDZIE SIĘ 7 MAJA 2018r.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ-EDYCJA WIOSENNA
Organizator
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu, os. Rusa 56, tel./fax 61-8779- 612, e-mail sp-6@wp.pl
 • osoba odpowiedzialna- p. Anna Wochelska –tel. 600-097-702, annawoc@wp.pl
Termin konkursu
7.05 2018 GODZ. 9:00-13:00
Zgłoszenie do konkursu listy uczestników należy przesłać faxem  lub e-mailem sp-6@wp.pl  do 30.04.2018r.
Cel konkursu
 • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej,
 • międzyszkolna integracja uczniów.
Warunki uczestnictwa
 • w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z  klas 1-7, a także reprezentanci  Domów Kultury, pod opieką nauczycieli lub opiekunów,
 • uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
-uczniowie klas 1-3
-uczniowie klas 4-7
 • uczestnicy mogą występować solo lub w duecie (członkowie duetów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty)
 • każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór z tekstem w języku angielskim, dopuszczalne jest użycie podkładu muzycznego z wgranymi chórkami,
 • każda szkoła/dom kultury może zaprezentować maksymalnie trzy utwory,
 • uczestnicy mogą śpiewać z własnym akompaniamentem (jeden instrument),
 • możliwe jest wykorzystanie nagranego wcześniej podkładu (półplayback), który uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na płycie CD, pendriv’ie lub przesłać mail’em: muzykasp6@gmail.com
Kryteria oceniania i nagrody
 • jury będzie oceniało wykonawców według następujących kryteriów:
-poziom językowy, znajomość słownictwa,
-rozumienie treści utworu,
-interpretacja wokalna,
-dobór repertuaru,
-stopień trudności,
-wykonanie, ogólny wyraz artystyczny
 • zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dopuszcza się także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych, za które uczestnicy otrzymają dyplom wyróżnienia.
 • nagrody zostaną wręczone po zakończeniu konkursu, lub w innym terminie, który zostanie wyznaczony najpóźniej tydzień przed konkursem – w zależności od ilości zgłoszeń.
W skład jury zostaną włączeni nauczyciele, którzy zgłoszą się z uczniami na konkurs oraz przedstawiciele organizatora. Nauczyciele nie będą oceniali występu swoich uczniów.
Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.