KONKURS „MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „MATEMATYCZNY WSZECHŚWIAT”. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie z klas I – VIII. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”.  Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.  Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Prace należy przynieść do pokoju nauczycielskiego do dnia 17 grudnia.

Grażyna Karczyńska