WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO

4 listopada odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. W konkursie uczestniczyło 10 osób. Niestety żaden uczestnik konkursu nie zakwalifikował się do etapu rejonowego.