YOU CAN SING WINTER SONGS- WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH

Dnia 28 listopada 2017r. odbyły się eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej ” You Can Sing Winter Songs “ . Tematem przewodnim były piosenki o tematyce zimowej i świątecznej. 

Do kolejnego etapu, który odbędzie się 15 grudnia 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przechodzą:

  • w kategorii klasy 3-4 : Zuzanna Rzeźnik z klasy 3c oraz duet: Matylda Osińska i Eliza Kręc z klasy 4a
  • w kategorii klasy 5-7 : Zuzanna Wieczorek z klasy 5b oraz Weronika Nowak z klasy 7b

Wszystkim biorącym udział w eliminacjach serdecznie dziękujemy !

Loading Images
wpif2_loading

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ “YOU CAN SING WINTER SONGS”
1. Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej You Can Sing Winter Songs odbędzie się 15 grudnia 2017 roku o godzinie 9:30 w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu (dawniej Szkoła Podstawowa nr 21).
2. Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres agnieszkaczerwinska@wp.eu do 6 grudnia 2017r.
3. Cele:
-Kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego
– Propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie
– Rozwijanie słownictwa
5. Uczestnicy zgłaszani są do konkursu przez szkołę (nauczycieli j. angielskiego lub muzyki). Należy podać imiona i nazwiska uczestników, klasę oraz nazwisko nauczyciela, który będzie na konkursie.
6. Każda szkoła może zgłosić:
– w kategorii klasy 3-4 dwa występy solowe lub jeden duet
– w kategorii klasy 5-7 dwa występy solowe lub jeden duet
7. Ścieżki dźwiękowe (akompaniament) nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się uzasadniony artystycznie, czasowy pół – playback (np. fragment refrenu).
9. Organizator ustala kolejność występów i zawiadamia o niej uczestników w dniu konkursu.
10.W skład jury konkursu wchodzą organizatorzy oraz nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie (jedna osoba z każdej placówki).
11. Kryteria oceniania: poprawność językowa, wymowa, interpretacja utworu, choreografia, ogólne wrażenie artystyczno – estetyczne.
12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator po konsultacjach z pozostałymi nauczycielami.