KOMUNIKAT

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projektach Erasmus + (działania na miejscu w szkole, goszczenie uczniów ze szkół partnerskich oraz wyjazdy do krajów partnerskich) zapraszamy w najbliższy wtorek 10 grudnia o godz.12:30 do sali 22 (SP). Prosimy o punktualne przybycie, gdyż zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności językowych w formie pisemnej i ustnej (warunek konieczny do zakwalifikowania się do udziału w projektach). Przeprowadzone też będzie szkolenie na temat e-Twinningu, dzięki któremu będziemy mogli komunikować się z uczniami ze szkół partnerskich. Spotkanie potrwa do godz. 14:00.