Regulamin

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019:

Marta Bartkowiak

Małgorzata Budzińska

Beata Jagsch – Kitowska

Dariusz Jakubowski

Anna Malec

Bożena Moczorodyńska

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.