ERASMUS+ AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

W latach 2019- 2021 nasza szkoła będzie brała udział w dwóch odrębnych projektach w ramach  Erasmus+ A2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE. Koordynatorem szkolnym obu projektów jest p.Grażyna Karczyńska.

Pierwszy z projektów nosi nazwę ” One heart for the climate for our future”  („Jedno serce dla klimatu w trosce o naszą przyszłość”). W projekcie biorą udział 4 szkoły:

 • Turcja-Eskişehir – główny koordynator
 • Włochy – Mazzarino
 • Hiszpania – Tordesillas
 • Polska -Poznań

W ramach projektu planowane są następujące mobilności:

 • styczeń 2020r. Włochy – wyjazd 5 nauczycieli
 • wrzesień 2020r. Hiszpania –  wyjazd 6 uczniów oraz 2 nauczycieli
 • kwiecień 2021r. Polska – gościmy ok.15 nauczycieli ze szkół partnerskich
 • czerwiec 2021r. Turcja – wyjazd 6 uczniów oraz 2 nauczycieli

DZIAŁANIA:

 1. Konkurs na logo projektu – termin do 20 listopada 2019r.

TEMAT I CEL: Jest to wyjątkowy konkurs na logo projektu, jaki realizujemy razem z Turcją, Włochami i Hiszpanią. Logo musi być ilustracją celów projektu, a te są następujące:
poprawa świadomości na temat zmian klimatu, wzmocnienie międzynarodowego wymiaru edukacji poprzez dzielenie się dobrymi przykładami, rozwijanie umiejętności i kompetencji na podstawie dobrych przykładów z Europy, zdobywanie umiejętności XXI wieku, wizja racjonalnej świadomości ekologicznej i ekologii. Logo musi zawierać elementy nawiązujące do krajów partnerskich, a także do współpracy między nimi.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W konkursie nie ma ograniczenia wiekowego.
 2. Projekt może być wykonany dowolną techniką, na białej kartce formatu A4. Innych formatów nie akceptujemy. Projekt musi być wykonany w kolorze.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do projektu jedną pracę.
 4. Wszystkie projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową, złożoną z nauczycieli zarządzających projektem na terenie naszej szkoły.
 5. Logo powinno reprezentować projekt w wyjątkowy i funkcjonalny sposób oraz wyróżniać się pod względem treści i przekazu wizualnego.
 6. Na odwrocie projektu należy napisać imię i nazwisko autora, wiek, klasę.
 7. Na projekcie nie wolno umieszczać żadnych znaków szczególnych, wyróżniających autora projektu. Oznaczone takimi znakami projekty zostaną wykluczone z konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału projekty zawierające w sobie elementy graficzne zapożyczone od innych osób bądź instytucji.
 9. Wszelkie prawa do wybranego w konkursie logo należą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu.
 10. Komisja konkursowa ma prawo do zmiany i wykorzystania projektu.
 11. Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową pod względem zgodności z celem projektu, ukazania partnerów strategicznych projektu, oryginalności, kreatywności i funkcjonalności.

TERMIN ODDANIA PRACY: 20 listopada 2019
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu 3 dni od dnia jego rozstrzygnięcia oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.
NAGRODY: Na autora zwycięskiego logo czeka nagroda.DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 13 listopada 2019 r.
TERMIN ZAKOŃCZENIA: 20 listopada 2019 r.

Projekty prosimy przynosić do p. Anny Cichosz oraz p. Agnieszki Kursy

Drugi projekt nosi nazwę „Our Europe – a melting pot of nowadays”. W projekcie biorą udział 4 szkoły:

 • Słowenia – Celje- główny koordynator
 • Serbia –Kragujevac
 • Turcja – Beyoğlu / Istanbul
 • Polska – Poznań

W ramach projektu planowane są następujące mobilności:

 • styczeń 2020r. Serbia – wyjazd 5 uczniów oraz 2 nauczycieli
 • maj 2020r. Turcja – wyjazd 5 uczniów oraz 2 nauczycieli
 • październik 2020r. Polska – gościmy 15 uczniów oraz 6 nauczycieli
 • maj 2021 r.  Słowenia – wyjazd 5 uczniów oraz 2 nauczycieli

DZIAŁANIA:

 1. Konkurs na logo projektu