NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dnia 08 kwietnia rozpoczął się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Dokumenty do pobrania oraz możliwość wypełnienia wniosku jest udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 08 kwietnia.

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 08.04.2024r. – 24.04.2024r. Tak samo jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty, dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać za pomocą strony https://nabor.pcss.pl/poznan/ lub dostarczyć osobiście.  Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają  procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 10 pkt.;
 2. uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej do przedszkola w danym zespole szkół lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – 6 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły / zespołu szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa– 7 pkt;
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 13 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt;
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 3 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Harmonogram

 • 08 kwietnia – 24 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 18 kwietnia – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej, godz. 16.00 – dziewczynki, godz. 17.00 – chłopcy
 • 22 kwietnia – o godz. 12.00 ogłoszenie wyników prób sprawnościowych
 • 30 kwietnia – o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 30 kwietnia – 08 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka (dotyczy tylko składanych wniosków)
 • 10 maja – o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 03 czerwca – 11 czerwca.

UWAGA!!!

Od tego roku zaszły zmiany dotyczące przyjmowania kandydatów do klasy sportowej oraz integracyjnej. W przypadku klasy sportowej rodzice wypełniają wniosek tylko i wyłącznie drogą internetową poprzez stronę naboru oraz dodatkowo składają oświadczenie. Zapisy do klasy integracyjnej (nie dotyczy kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności)  odbywają się na zasadzie wypełnienia zgłoszenia i należy poinformować, jaki profil się wybiera: integracyjny lub ogólnodostępny.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • tel. 61 832 14 12 lub 513 155 109 
 • zsp3@poczta.onet.pl

Seifert Alicja