Historia szkoły


We wrześniu 1962 roku przy ul. Jarzębowej 5 został oddany budynek Szkoły Podstawowej Nr 78. Naukę rozpoczęło 1132 uczniów pod czujnym okiem 32 nauczycieli. Pierwszym kierownikiem szkoły został Brunon Przymuszała,  po roku 1968 kierownictwo nad placówką objął pan Michał Łukaszewski. 5 Listopada 1962 roku odbyło się oficjalne otwarcie szkoły. Szkoła otrzymała imię Alfreda Brunona Bema.Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała córka Danuta Bem -Stolarska.

W 1963 / 64 roku nastąpił podział rejonu szkolnego w dzielnicy i powstanie dwóch szkół Nr 78 i 79 nastąpił też podział dzieci i nauczycieli. Szkoła Podstawowa Nr 79  objęła nowo wybudowaną część kompleksowego gmachu szkolnego z wejściem od ulicy Jesionowej. W Szkole Podstawowej Nr 78 pozostało 583 uczniów, pozostali przeszli do Szkoły Podstawowej Nr 79, której kierownikiem został nauczyciel fizyki – pan Stanisław  Książyk.

W szkole powstało 14 klas, po dwa oddziały w każdym roczniku. Szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego.

W kompleksie szkolnym były dwa budynki, później połączone łącznikiem, w którym urządzono stołówkę. Każdy budynek miał salę gimnastyczną oraz duże boisko sportowe nie zabrakło dobrze wyposażonych sal lekcyjnych. Ze środków społecznych boiska zyskały nawierzchnię asfaltową.

 

W roku 1977 znów obie szkoły połączono. Utworzono Szkołę Podstawową Nr 79 im. Janka Krasickiego zajmującą powierzchnię całego kompleksu szkolnego. Dyrektorem szkoły został pan Roman Henicz. 11 maj 1979 roku – to data wręczenia szkole sztandaru w obecności Jerzego Krasickiego – brata patrona szkoły.

W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili:

1982 – 1993 pani Helena Pawlak

1993 – 1996 pani Anna Dźwig

Początek roku szkolnego 1996 / 97 związany był z reorganizacją pracy szkoły, której wynikiem było przejęcie kierownictwa nad placówką z początkiem 1997 roku przez pan Macieja Łysiaka.

W wyniku nowej reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 utworzono Szkołę Podstawową Nr 79 i Gimnazjum Nr 44. Szkoła Podstawowa mieści się od teraz w budynku mającym wejście od strony ulicy Jarzębowej.