REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nauczyciele świetlicy w 2021/2022:

  1. Małgorzata Budzińska
  2. Hanna Lesiak
  3. Dariusz Jakubowski
  4. Anna Torzewska
  5. Ewa Standar
  6. Beata Jagch – Kitowska
  7. Monika Mazurkiewicz

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.

W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

Opłata za cały rok wynosi 50 zł i jest przeznaczona na bieżące potrzeby uczniów.

Regulamin świetlicy