REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nauczyciele świetlicy w 2022/2023:

  1. Małgorzata Budzińska
  2. Hanna Lesiak
  3. Ewa Standar
  4. Monika Mazurkiewicz
  5. Krystyna Makowiecka

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.

W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia!!!

Opłata za semestr wynosi 50 zł i jest przeznaczona na bieżące potrzeby uczniów.

Regulamin świetlicy