KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2017 r. – podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.  – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe 12-25 lutego 2018 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r. – podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Żródło: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018.pdf

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

12 września 2017r. godz.17:00 zebrania z rodzicami/godz.18:00 spotkanie Rady Rodziców w stołówce szkolnej

14 listopada 2017r. godz. 17:30 – 19:30 zebrania z rodzicami i konsultacje dla rodziców

2 stycznia 2018r. godz. 17:00 – 19:00 zebrania z rodzicami i konsultacje dla rodziców

30 stycznia 2018r. godz. 18:00 wywiadówki (przekazanie informacji na temat ocen semestralnych)

10 kwietnia 2018r. godz. 17:00 – 19:00 zebrania z rodzicami i konsultacje dla rodziców

15 maja 2018r. godz. 17:00 – 19:00 konsultacje dla rodziców / godz. 16:00 spotkanie Rady Rodziców

WAŻNE TERMINY:

29 września 2017r. FESTYN SZKOLNY ( w godzinach popołudniowych)

1 listopada 2017r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 stycznia 2018r. NOWY ROK (dzień ustawowo wolny od zajęć)

31 stycznia 2018r. ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO SEMESTRU

1 maja 2018r. ŚWIĘTO PRACY (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2018r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

31 maja 2018r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

30 kwietnia 2018r. – poniedziałek

2 maja 2018r. – środa

4 maja 2018r. – piątek

1 czerwca 2018r. – piątek