KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2023 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. 

Ferie zimowe 12.02. – 25.02.2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca –2 kwietnia 2024 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r. 

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2023-2024

WAŻNE TERMINY:

1 listopada 2023r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 maja 2024r. ŚWIĘTO PRACY (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2024r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

14, 15, 16 maja 2024r. Egzaminy ósmoklasisty

30 maja 2024r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 i 3 listopada 2023r.

2 maja 2024r.

31 maja 2024r.

Uwaga ! W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

(zaktualizowano 02.09.2023r.)