KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2021 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r. 

Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia –19 kwietnia 2022 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r. 

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego 20212022

WAŻNE TERMINY:

1 listopada 2021r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

11 listopada 2021r.  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (dzień ustawowo wolny od zajęć)

6 stycznia 2022r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2022r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

24, 25, 26 maja 2022r. Egzaminy ósmoklasisty

16 czerwca 2022r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14 października 2021r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej (czwartek)

15 października 2021r. (piątek)

12 listopada 2021r. (piątek)

7 stycznia 2022r. (piątek)

2 maja 2022r. (poniedziałek)

17 czerwca 2022r. (piątek)

Uwaga ! W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

(zaktualizowano 08.10.2021r.)