KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r. 

Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

WAŻNE TERMINY:

11 listopada 2020r.  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 stycznia 2021r. NOWY ROK (dzień ustawowo wolny od zajęć)

6 stycznia 2021r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2021r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 czerwca 2021r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14 października 2020r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

25, 26, 27 maja 2021r. Egzaminy ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021r. (piątek)

Uwaga ! W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

(zaktualizowano 31.08.2020r.)