KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września 2019 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r. 

Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r. 

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.  

Żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20192020

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

10 września 2019r. godz. 17:00 zebrania z rodzicami/godz.18:00 spotkanie Rady Rodziców w stołówce szkolnej

19 listopada 2019r. godz. 18:00 zebrania z rodzicami

21 stycznia 2020r. godz. 18:00 wywiadówki (przekazanie informacji na temat ocen semestralnych)

24 marca 2020r. godz. 18:00 zebrania z rodzicami

19 maja 2020r. godz. 18:00 – 19:30 zebrania i konsultacje dla rodziców

WAŻNE TERMINY:

1 listopada 2019r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

11 listopada 2019r.  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 stycznia 2020r. NOWY ROK (dzień ustawowo wolny od zajęć)

6 stycznia 2020r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 maja 2020r. ŚWIĘTO PRACY (dzień ustawowo wolny od zajęć)

11 czerwca 2020r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14 października 2019r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej (poniedziałek)

15,16,17 kwietnia 2020r. Egzaminy ósmoklasisty (środa, czwartek, piątek)

2 – 3 stycznia 2020r. (czwartek, piątek)

12 czerwca 2020r. (piątek)

Uwaga ! W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

(zaktualizowano 12.09.2019r.)