KALENDARIUM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2022 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r. 

Ferie zimowe 30.01. – 12.02.2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia –11 kwietnia 2023 r.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r. 

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023

WAŻNE TERMINY:

1 listopada 2022r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (dzień ustawowo wolny od zajęć)

11 listopada 2022r.  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (dzień ustawowo wolny od zajęć)

6,7,8 grudnia 2022r. próbny egzamin dla klas ósmych

6 stycznia 2023r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  (dzień ustawowo wolny od zajęć)

1 maja 2023r. ŚWIĘTO PRACY (dzień ustawowo wolny od zajęć)

3 maja 2023r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA (dzień ustawowo wolny od zajęć)

23, 24, 25 maja 2023r. Egzaminy ósmoklasisty

8 czerwca 2023r. BOŻE CIAŁO (dzień ustawowo wolny od zajęć)

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14 października 2022r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej (piątek)

31 października 2022r. (poniedziałek)

2 maja 2023r. (wtorek)

9 czerwca 2023r. (piątek)

Uwaga ! W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

(zaktualizowano 30.09.2022r.)