Regulamin biblioteki

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID- 19:

 1. Biblioteka jest czynna dla czytelników zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy drzwiach biblioteki.
 2. Do biblioteki nie wchodzimy, stajemy w drzwiach.Nie ma wolnego dostępu do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 1. Zwracanie książki:
 • Połóż książkę w wyznaczonym miejscu.
 • Podaj imię, nazwisko i klasę.
 • Podaj numer inwentarzowy książki / tytuł.
 1. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości (minimum 1,5 –metra)
 2. Czytelnicy zobowiązani są do dezynfekowania dłoni.
 3. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 3 dni – podlegają kwarantannie.
 4. Zawiesza się do odwołania możliwość korzystania z komputerów.
 5. W czytelni biblioteki klas I – V może jednocześnie przebywać 3 uczniów , w czytelni klas VI – VIII 4 uczniów (uczniowie siedzą w odległości 1,5 metra minimum) – po jednym przy każdym stoliku.
 6. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 7. Wszelkie pytania / możliwe zamówienia książek można kierować przez dziennik elektroniczny do odpowiedniego dla poziomu nauczyciela bibliotekarza (klasy VI-VIII – p. Małgorzata Urbaniak / klasy I-V – p. Iwona Kalemba).