RADA RODZICÓW

NUMER KONTA DO WPŁAT:

PKO Bank Polski

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW 48 1020 4027 0000 1002 1633 1262 – wpłaty: Składka Rady Rodziców, składka za ksero 15 zł/rok.

(zaktualizowano 09.09.2022r.)

KOMUNIKAT NR 1 RADY RODZICÓW 2020/2021

15 września 2020r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady oraz sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020. W trakcie zebrania wyłoniono również nowy skład Rady Rodziców na rok 2020/2021, który przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący Rady Rodziców:       Artur Szymczak
  • Z-ca Przewodniczącego:                        Krzysztof Legawiec
  • Skarbnik:                                                      Paulina Geisinger

Nowa Rada Rodziców omówiła plan działalności rady na 1 półrocze. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w planowanych akcjach. Z góry dziękujemy za składki, które są nieocenionym wsparciem dla działalności Rady Rodziców. Można je wpłacać w sekretariacie u Pani Skarbnik lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców (numer zostanie podany w późniejszym terminie i zamieszony na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców). Pieniądze będą przeznaczone na: nagrody, imprezy i projekty szkolne, wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe inwestycje oraz inne rzeczy, związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli i życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, radości oraz sukcesów edukacyjnych.

Rada Rodziców

Budżet Rady Rodziców 2019/2020

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2017/2018

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016/2017