RADA RODZICÓW

Przewodniczącą Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 jest Pani Anna Matusewicz – Potocka.

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016/2017

Najbliższe zebranie RADY RODZICÓW odbędzie się 15 maja 2018r. w godz. 16:00 – 17:00.