RADA RODZICÓW

NUMER KONTA DO WPŁAT:

PKO Bank Polski

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW 48 1020 4027 0000 1002 1633 1262 – wpłaty: Składka Rady Rodziców, składka za ksero 15 zł/rok.

(zaktualizowano 08.09.2023r.)

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW 2022/2023

13 września 2022r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności rady oraz sprawozdanie finansowe. W trakcie zebrania wyłoniono również nowy skład prezydium Rady Rodziców.

Nowa Rada Rodziców omówiła plan działalności rady na 1 półrocze. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w planowanych akcjach. Z góry dziękujemy za składki, które są nieocenionym wsparciem dla działalności Rady Rodziców. Można je wpłacać w sekretariacie u Pani Skarbnik lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców. Pieniądze będą przeznaczone na: nagrody, imprezy i projekty szkolne, wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe inwestycje oraz inne rzeczy, związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli i życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, radości oraz sukcesów edukacyjnych.

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2022/2023

Przewodniczący Rady Rodziców:       Artur Szymczak

Z-ca Przewodniczącego:                        Bogusław Byczyk

Skarbnik:                                                      Paulina Geisinger

RADA RODZICÓW 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców:       Artur Szymczak

Z-ca Przewodniczącego:                        Krzysztof Legawiec

Skarbnik:                                                      Paulina Geisinger

RADA RODZICÓW 2020/2021

Przewodniczący Rady Rodziców:       Artur Szymczak

Z-ca Przewodniczącego:                        Krzysztof Legawiec

Skarbnik:                                                      Paulina Geisinger

Rozliczenie Rady Rodziców 2022/23

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców 2021/22

Budżet Rady Rodziców 2019/2020

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2017/2018

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016/2017