RADA RODZICÓW

Przewodniczącą Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 jest Pani Anna Matusewicz – Potocka.

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016/2017

Najbliższe zebranie RADY RODZICÓW odbędzie się 30 stycznia 2018r. w godz. 17:00 – 18:00.