RADA RODZICÓW

Przewodniczącą RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020 jest p. Monika Jasińska.

Składka na ksero w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 15 zł od ucznia (1,50 na miesiąc). Składka obejmuje opłatę leasingową za kserokopiarkę, serwis i toner. SKŁADKA NIE OBEJMUJE PAPIERU KSERO.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł od dziecka.

Najbliższe zebranie RADY RODZICÓW odbędzie się 10 września 2019r. o godz. 18:00. 

KONTO RADY RODZICÓW:

wkrótce

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2017/2018

Rozliczenie wydatków za rok szkolny 2016/2017