PODRĘCZNIKI 2022/2023

Przypominamy, że w roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie klas I – VIII zostaną wyposażeni w darmowe podręczniki (oprócz podręczników do religii). Podręczniki wieloletnie po zakończeniu roku szkolnego pozostają w szkole.

Spis podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2022-2023 (zakup we własnym zakresie)

Wyd. Św. Wojciech

Klasa I                      „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (2 części),                                  red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa II                    „Chcemy poznać Pana Jezusa” (2 części),                                red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa III                  „Pan Jezus nas karmi” (2 części),                                                  red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa IV                   „Jestem chrześcijaninem” , J. Szpet, D. Jackowiak                     Tylko podręcznik

Klasa V                     „Bóg szuka człowieka”  (2 części)                      ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VI                   „Jezus nas zbawia”  (2 części)                             ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VII                 „Bóg wskazuje nam drogę”  (2 części)              ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VIII               „Aby nie ustać w drodze” J. Szpet, D. Jackowiak,                       Tylko podręcznik

(zaktualizowano 25.09.2022r.)