PODRĘCZNIKI 2023/2024

Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 wszyscy uczniowie klas I – VIII zostaną wyposażeni w darmowe podręczniki (oprócz podręczników do religii). Podręczniki wieloletnie po zakończeniu roku szkolnego pozostają w szkole.

Spis podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024 (zakup we własnym zakresie)

Wyd. Św. Wojciech

Klasa I                      “Pan Bóg jest naszym Ojcem” (2 części),                                  red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa II                    “Chcemy poznać Pana Jezusa” (2 części),                                red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa III                  “Pan Jezus nas karmi” (2 części),                                                  red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa IV                  “Pan Jezus jest naszym życiem” (2 części)                                red. Ks. dr P. Płaczek

Klasa V                     „Bóg szuka człowieka”  (2 części)                                                 ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VI                   „Jezus nas zbawia”  (2 części)                                                        ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VII                 „Bóg wskazuje nam drogę”  (2 części)                                        ks. dr M. Wojtasik; s. B. Zawiślak

Klasa VIII               “Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (2 części)            red. s. B. Zawiślak

(zaktualizowano 20.06.2023r.)