KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 05.04.2019r.

Szanowni Państwo

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły i przedszkola od dnia 8 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieci w placówce w tych dniach. Wobec tego, że placówka zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie naszej szkoły www.sp79.edu.pl

Jednocześnie informuję, że zapowiadane na dzień 10,11 i 12 kwietnia egzaminy gimnazjalne odbędą się wg wcześniej podanego harmonogramu.

Dyrektor Hanka Gadzińska

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W STRAJKU http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/ktore-szkoly-i-przedszkola-strajkuja,131150.html