JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM !

Dnia 1 czerwca nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam!” promującą czytanie wśród dzieci i młodzieży. Braliśmy udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu polegającym na zorganizowaniu akcji masowego, publicznego czytania w jednym miejscu, w wyznaczonym terminie oraz na dokumentacji fotograficznej tego wydarzenia. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w tę akcję, poczuli się częścią większej zbiorowości posiadającej wspólne cele i zainteresowania.