DRZWI OTWARTE – INFORMATOR

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 79

serdecznie zapraszają

RODZICÓW I DZIECI  KLAS PIERWSZYCH

ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („ZERÓWKI”)

w roku szkolnym 2019/2020

na „DRZWI OTWARTE”,

które odbędą się

12 lutego 2019r. w godz.17.00-19.00 

Przyjdź!  Poznaj swoją Szkołę ?

 

 

Informator dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja szkoły: Hanka Gadzińska
Radosława Braszak
Danuta Mizeraczyk
Dorota Ratajczak
Pedagog szkolny: Iwona Wyrwińska
Psycholog szkolny: Karolina Pacholska
Kierownik świetlicy: Małgorzata Budzińska
Nauczyciel bibliotekarz: Iwona Kalemba
Pielęgniarka: Halina Chojnacka
Sekretarz szkoły:    Alicja Seifert

     

Dane adresowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

ul. Jesionowa 14

61-432 Poznań

Tel./fax 61 832 14 12, tel. 513 155 109

www.sp79.edu.pl, zsp3@poczta.onet.pl

 

W szkole realizowane są różnego rodzaju innowacje pedagogiczne, programy autorskie oraz projekty ( ogólnopolskie i wewnątrzszkolne).

Szkoła współpracuje z Wielkopolską Akademią Piłkarską (piłka nożna dla dziewczynek i chłopców) oraz MKK „Pyra” (koszykówka).

W Szkole Podstawowej nr 79 nauka prowadzona jest w systemie jednozmianowym. Sale uczniów edukacji wczesnoszkolnej, „zerówki” oraz świetlica szkolna znajdują się na pierwszym piętrze.

Nauka w szkole podstawowej obejmuje:

 • Oddział przedszkolny („zerówka”): zajęcia odbywają się w godzinach od 7.00 do 16.00; pobyt dziecka jest nieodpłatny (bez posiłków); w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewnioną w tygodniu:

– 1h lekcyjna zajęć języka angielskiego

– 1h lekcyjna rytmiki

– gimnastykę korekcyjną

– i/lub lekcję religii

sala oddziału przedszkolnego
sala oddziału przedszkolnego

 

 

 

 

 

 • I etap edukacji– klasy I-III –edukacja wczesnoszkolna obejmuje zajęcia:

– polonistyczne

– matematyczne

– plastyczne

– muzyczne

– społeczno-przyrodnicze

– techniczne

– zajęcia komputerowe

– wychowanie fizyczne.

Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię i/lub etykę. Od pierwszej klasy uczniowie mają obowiązkowe 2 h/ tygodniowo zajęć języka angielskiego.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oceniamy wysiłek i osiągnięcia edukacyjne uwzględniając możliwości dziecka. W ocenie opisowej informujemy o rozwoju fizycznym, społeczno-emocjonalnym i intelektualnym.

 • II etap edukacji – klasy IV-VIII – nauczanie przedmiotowe

Zajęcia w szkole  urozmaicane są: wycieczkami, wyjściami do kina , muzeum, teatru, spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie prezentują swoje umiejętności podczas:

 • konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • imprez okolicznościowych,
 • akcji organizowanych na terenie szkoły.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków poprzez:

 • współpracę ze Strażą Miejską (pogadanki, monitoring bieżący)
 • kontakt z rodzicami za pośrednictwem bezpłatnego dziennika elektronicznego
 • stały monitoring w szkole, na boiskach, placu zabaw.

Tradycje szkoły

 • uroczyste ślubowanie klas pierwszych
 • pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika
 • festyny szkolne
 • Dzień Patrona czyli zajęcia związane z sylwetką Arkadego Fiedlera
 • imprezy okolicznościowe np. Dzień Chłopca, Dzień Sportu, Dzień Życzliwości, Pierwszy Dzień Wiosny, andrzejki, wigilie klasowe itp.
 • Tydzień Edukacji Globalnej
 • Mikołajkowe czytanie w ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
 • kiermasze świąteczne
 • akcje charytatywne np. „Góra grosza”, akcje na rzecz fundacji Redemptoris Missio
 • akcje ekologiczne: zbiórka nakrętek, baterii, elektrośmieci, Dzień Ziemi, Sprzątanie świata
 • balik karnawałowy dla klas młodszych
 • udział w koncertach muzycznych organizowanych w szkole
 • akademie z okazji Święta Niepodległości oraz Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:

 • bezpłatnych:

– dydaktyczno-wyrównawczych

– kołach zainteresowań,

– rewalidacyjnych (przeznaczonych dla uczniów posiadających

  orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

 • płatnych:

– na basenie – nauka lub doskonalenie pływania: zajęcia prowadzone przez

  wykwalifikowanych trenerów (dzieci dowożone są autokarem)

– „Hajdasz – szkoła tańca i dobrych manier”

– dodatkowa nauka języków obcych ( język angielski, język niemiecki)

– judo

– zajęcia z robotyki

– zajęcia rozwijające kreatywność dziecka;

Opieka specjalistyczna

Uczniowie objęci są w zależności od potrzeb i możliwości placówki opieką:

 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedy
 • terapeuty pedagogicznego
 • pielęgniarki szkolnej.

Klasy integracyjne

         Oddziały integracyjne liczą od 15 do maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o SPE. Oprócz nauczyciela prowadzącego oddział obecny jest również nauczyciel wspomagający.

         Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych. W klasach realizujemy podstawę programową, uwzględniając zindywidualizowane potrzeby uczniów. Szkoła może poszczycić się wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy z dziećmi niedosłyszącymi, niedowidzącymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Pracujemy również z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem i jego spektrum ( zespół Aspergera).

Świetlica szkolna (aktualności ze strony www)

Uczniowie mogą przed i/lub po zajęciach szkolnych korzystać ze świetlicy szkolnej. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej przyjmowane są od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych.

         Świetlica jest miejscem, w którym prowadzone są działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Zapewniamy:

– opiekę przed i po lekcjach,

– pomoc w odrabianiu lekcji,

– zabawy na świeżym powietrzu (na placu zabaw),

– zajęcia rozwijające sprawności manualne, muzyczne, ruchowe;

sala świetlicy

Biblioteka szkolna (aktualności ze strony www)

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór, w przeważającej części nowych, wartościowych książek, w tym także obowiązujące lektury szkolne. Poza tym znajdują się stanowiska z komputerami, z których każdy uczeń może korzystać w czasie przerw lub po lekcjach.

Pani bibliotekarka pomaga uczniom w wyborze odpowiedniej lektury i czynnie wpływa na rozwijanie zainteresowań czytelników: monitoruje poziom czytelnictwa w klasach, organizuje warsztaty oraz konkursy czytelnicze i recytatorskie. Przygotowuje dzieci do udziału w konkursach międzyszkolnych. Organizuje ogólnopolskie akcje czytelnicze m.in. Wielką Zbiórkę książek dla małych i dużych pacjentów, akcję „Jak nie czytam, jak czytam”, czy też Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. W bibliotece odbywają się również zajęcia czytelnicze, spotkania z ciekawą książką, a czytelnicy mogą w ciszy poczytać dobrą książkę lub rozwiązać ciekawą krzyżówkę.

biblioteka
biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

Stołówka (jadłospis ze strony www)

         Uczniowie naszej szkoły mogą w stołówce szkolnej zjeść smaczny, zdrowy, dwudaniowy obiad. W sekretariacie szkoły można wykupić dla dzieci obiady (zupa, drugie danie, kompot). Młodsi uczniowie jedzą obiad na pierwszej dużej przerwie o godzinie 12.15, natomiast starsi – na drugiej dużej przerwie o 13.15.

         Obiady przygotowuje sprawdzona firma AVEART CATERING, która korzysta z zaplecza kuchennego naszej szkoły, tak więc dzieci otrzymują ciepły posiłek przygotowany na miejscu.

 

GALERIA SAL LEKCYJNYCH

sala komputerowa
sala komputerowa

 

 

 

 

 

sala 31
sala 31

 

 

 

 

 

sala 32
sala 34

 

 

 

 

 

sala 33
sala 33

 

 

 

 

 

sala 35
sala 35

 

 

 

 

 

sala 36
sala 36

 

 

 

 

 

sala 37
sala 37

 

 

 

 

 

sala 42
sala 42