DZIEŃ KRAJOBRAZU 20 X 2022- KONKURS

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;”. Często zapominamy jednak, że postrzeganie (w wersji anglojęzycznej użyto słowa perceive) odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż tylko wzrokowego. Krajobrazów doświadczamy bowiem poprzez wszystkie zmysły, jawią się nam one jako suma zmysłowych doznań. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: Krajobraz: doświadczam w pełni, można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć. Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo.

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 4-8 do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Krajobraz doświadczam w pełni”. Należy wykonać pracę dowolną techniką plastyczną ,w formacie A3, przedstawiającą wybrany krajobraz odbierany wszystkimi zmysłami. Prace konkursowe (podpisane) należy dostarczyć do nauczyciela plastyki lub geografii do 31.10.2022. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:

Magdalena Sieczkarska

Piotr Łukaszewski