LIGA ZADANIOWA 2016/2017- JĘZYK ANGIELSKI

II edycja LIGII ZADANIOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO potrwa do 2 czerwca 2017r.. Po zakończeniu ligi podani zostaną zwycięzcy tegorocznej edycji. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

TABELA WYNIKÓW

TASK 13 (0,5 x 4 points)

What do these photos show? All of them are in the capital city of the United States of America.

PHOTO 1 PHOTO 2

 

PHOTO 3 PHOTO 4

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 13” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 22.01.2017r.

TASK 12 (3 points)

Complete the sentences:

1. ____ ______ was the first President to live in the White House.

2. ____ ______was the first President to ride on the “Iron Horse”.

3. ____ ______was the President born in the “Bluegrass State”.

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 12” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 15.01.2017

 

TASK 11 (3 points)

1. What is Hogmanay?
2. What song is connected with it?
3. Who wrote this song?

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 11” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 09.01.2017

 

TASK 10

(3 points, 2 points or 1 point)

This is a game called “The letter square” – you can use all the letters from the square (you can double them , triple them, use them as many times as you want but you can’t add any letters that aren’t in the square. Your task is to make words connected with WINTER using the letters from the letter square. The winner gets 3 points. How to get a point? We don’t count words, we count letters in all the words! For example: WINTER = 6 points

GOOD LUCK!

T

L

R

O

W

E

S

U

N

B

F

K

P

A

M

Z

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 10” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 22.12.2016r.

TASK 9 (3 points)

1. What is NYSE?

2. Where is it? (Give the name of street)

3. What is the symbol of this street?

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 9” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 11.12.2016r.

TASK 8 (3 points)

Match. Pay attention to the spelling when writing your answers (big and small letters).

SCOTLAND YARD, BEEFEATER, BUCKINGHAM PALACE, FEMALE MEMBER, TOWER OF LONDON, QUEEN’S FOOT GUARD, BOBBY, FOUNDER’S NICKNAME, STAND STILL.

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 8” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 4.12.2016r.

TASK 7 (4 points)

Find these words in the wordsearch:

art, artist, bell, capital, car park, city, concert, gallery, important, museum, river, square, statue, street, ten.

M

M

G

A

L

L

E

R

Y

A

U

C

A

P

I

T

A

L

D

S

S

C

A

R

P

A

R

K

A

T

E

S

S

A

R

T

I

S

T

A

U

T

Q

M

R

I

V

E

R

T

M

R

U

C

I

T

Y

E

T

U

U

E

A

S

S

B

E

L

L

E

T

E

R

C

O

N

C

E

R

T

E

T

E

A

U

D

A

R

T

S

N

I

M

P

O

R

T

A

N

T

 

The words go from left to right, and from top to bottom. The remaining letters make the name of a famous place in London. (1 point)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.What is this place? (1 point)

2.What can you see there? (1 point)

3.When did it open? (1 point)

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 7” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 27.11.2016r.

 

TASK 6 (3 points)

1. Who’s sitting next to the Queen Elizabeth II? This is Prince Charles- Queen’s son.

 

2. What was the name of his first wife? His first wife’s name was Diana Spencer. She died in 1997.

3. Where is her (the first wife’s) MEMORIAL FOUNTAIN situated? It is situated in Hyde Park, London.

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 6” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 20.11.2016r.

TASK 5 (4 points)

1. What do British people celebrate on the fifth of November?

 1. Columbus Day
 2. Bonfire Night
 3. Thanksgiving

2. What is the name of the king connected with this celebration?

 1. James VI (also known as James I)
 2. Henry VIII
 3. George VI

3. Where was the king on that day?

 1. Houses Of Parliament
 2. Buckingham Palace
 3. Hyde Park

4. Find three words connected with this special day:

NFIREWORKSHTBARRELKPUJUBONFIREE

 

 

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 5” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 13.11.2016r.

 

TASK 4 (2 points)

1. What’s the name of the most popular character of Arthur Conan Doyle’s books?

 • Sherlock Holmes

2. Where did this character live? Write the full address.

 • Baker Street 221b, London, England

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 4” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 30.10.2016r.

 

TASK 3 (6 points)

What buildings do these photos show? What are their names and their purpose? Are these museums, schools, cinemas or maybe something else?

All of them are in the capital city of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

PHOTO 1: SHAKESPEAR’S GLOBE – a theatre; PHOTO 2: HARRODS – a department store (a shop); PHOTO 3: ROYAL ALBERT HALL – a music and entertainment venue (a concert hall);

PHOTO 4: TATE MODERN – a gallery; PHOTO 5: THE SHARD – a skyscraper; PHOTO 6: WESTMINSTER ABBEY – the coronation church of England

 

Photo 1  Photo 2

Photo 3  Photo 4

Photo 5  Photo 6

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 3” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 23.10.2016r.

 

TASK 2

1. Who was Pocahontas?

 • Pocahontas was a Native American.

2. What was her real name?

 • Her real name was Matoaka.

3. What was her father’s name?

 • Her father’s name was Powhatan.

 

 

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 2” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 16.10.2016r.

TASK 1

1. Who’s the president of the USA? (1 point)

 • Barack Obama

2. Which countries border the USA? (1 point)

 • Canada in the North
 • Mexico in the South

3. Name three Indian tribes. (1 point)

 • Blackfeet
 • Apaches
 • Comanches

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 1” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 9.10.2016r.

 

REGULAMIN LIGII ZADANIOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 1. Zadania w lidze będą dotyczyły zagadnień kulturowych, historycznych, geograficznych oraz językowych związanych z krajami anglojęzycznymi a w szczególności : Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, RPA.
 2. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6
 3. Udział w Lidze Zadaniowej jest dobrowolny. Uczeń w dowolnym momencie roku szkolnego może przystąpić do Ligii Zadaniowej i w dowolnym momencie roku szkolnego zrezygnować z udziału w niej.
 4. Wszystkie zadania będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej przy sali 22
 5. Każdorazowo zostanie podany termin dostarczania odpowiedzi
 6. Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com podając w temacie nr zadania lub dostarczyć osobiście do nauczycielek j. angielskiego
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu dostarczania odpowiedzi
 8. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane przez jury konkursu (nauczycielki języka angielskiego)
 9. Udział w lidze nagradzany będzie w postaci plusów i ocen z przedmiotu. Każde zadanie będzie zarazem przeliczane na punkty, które zostaną podliczone w finale konkursu. O zwycięstwie decyduje suma zebranych punktów. Zwycięża uczeń z największą ilością zdobytych punktów.
 10. Nagrody i dyplomy otrzymają trzej uczniowie z największą ilością punktów.

Odpowiedzi można przesyłać na adres angielski79@gmail.com w temacie wpisując “TASK 9” lub dostarczyć osobiście do sali 22 do 11.12.2016r.