NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 2023/2024

 Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dnia 30 marca rozpoczął się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Dokumenty do pobrania oraz możliwość wypełnienia wniosku jest udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj od 30 marca.

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 30.03.2023r. – 18.04.2023r. Tak samo jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty, dostarczyć do sekretariatu szkoły.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub dostarczyć osobiście.  Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają  procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 10 pkt.;
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) – 6 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 7 pkt;
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 13 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt;
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 3 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 30 marca – 18 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 13 kwietnia – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej, godz. 15.15 – dziewczynki, godz. 16.15 – chłopcy
 • 17 kwietnia – o godz. 12.00 ogłoszenie wyników prób sprawnościowych
 • 21 kwietnia – o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 21 kwietnia – 26 kwietnia – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka (dotyczy tylko składanych wniosków)
 • 28 kwietnia – o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 26 maja – 02 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • tel. 61 832 14 12 lub 513 155 109 
 • zsp3@poczta.onet.pl

Seifert Alicja