PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

W dniach 10, 11  i 12 lutego odbędą się egzaminy próbne dla klas ósmych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Uczniowie klasy 8a wchodzą do szkoły o godzinie 8.00.

Uczniowie klasy 8b numery od 1-15 wchodzą do szkoły o godzinie 8.10, a numery pozostałe o godzinie 8.20.

Egzamin będzie się odbywał w salach: 11,12,13,15,16,19.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu legitymację i długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i przy wejściu dezynfekują ręce. Maseczki można zdjąć dopiero w sali.

Próbny egzamin ósmoklasiści  piszą w strojach galowych. Kurtki, torebki, plecaki, telefony pozostawiają  w swoich szafkach.