PRZYRODA W OBIEKTYWIE

Od marca 2019r. wszyscy uczniowie klasy IIIA G pod kierunkiem wychowawczyni p. Anety Kuśmierczyk realizowali projekt „Przyroda w obiektywie – wystawa fotograficzna”. Była to kontynuacja zeszłorocznego projektu zatytułowanego „Przyroda w słowach – wywiady z przyrodnikami”. Pracownicy naukowi, na pisemną prośbę uczniów klasy IIIA G, wyrazili zgodę na przeprowadzenie zajęć terenowych dotyczących przyrody oraz ich dokumentację fotograficzną. Po zgromadzeniu informacji o działalności naukowej osób udzielających wywiadów oraz stosownych przygotowaniach, uczniowie udali się trzykrotnie wraz z wychowawczynią na Morasko, skąd wyruszyli wraz z Profesorami i Doktorami Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw teren na zaplanowane zajęcia. Młodzież zwiedziła też budynek Uniwersytetu i obejrzała ciekawe eksponaty oraz wystawy dotyczące przyrody. Czas spędzony na Uniwersytecie pozwolił uczniom ponownie zobaczyć, jak wygląda nauka na wyższej uczelni. Podczas wszystkich zajęć uczniowie wykonali zdjęcia i stosowne do nich opisy. Następnie wspólnie wybrali najlepsze fotografie i stworzyli wystawę fotograficzną. Serdecznie zapraszamy na wystawę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów oraz chętnych rodziców. Prezentacja zdjęć będzie trwała do 18 czerwca 2019r. Można ją obejrzeć na dolnym holu budynku szkoły, po stronie dawnego gimnazjum. Wszyscy biorący udział w projekcie spisali się świetnie. Spotkania odbywały się w miłej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie zostali też nagrodzeni ocenami celującymi z języka polskiego oraz dodatnimi punktami z zachowania. W nagrodę czeka ich też „drobny poczęstunek”. Wszystkim bardzo podobała się realizacja projektu i mamy nadzieję, że współpraca z uczelnią na
długo pozostanie w pamięci „młodych artystów”.

Loading Images
wpif2_loading
62016700_660340801058496_7068975243854872576_n.jpg
62073809_2335921630008926_5733260536720654336_n.jpg
62009448_2314673562153927_2331299568139894784_n.jpg
1558641520338_Wycieczka- UAM Wydział Biologii 083~2.JPG