SPOTKANIE WOLONTARIUSZY

W środę 29.11.23, godzina 14:20, w sali 19G odbędzie się obowiązkowe zebranie wszystkich wolontariuszy! Zabieramy ze sobą wypełnione karty aktywności. Osoby , które z przyczyn losowych nie mogą brać udziału w spotkaniu proszone są o osobisty kontakt z p. Kemnitz.
Julia Pluta, Izabela Kemnitz