SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W   2019 roku nasza szkoła przystąpiła do programu  Szkolny Klub Sportowy. Program Szkolny Klub Sportowy jest realizowany i współfinansowany przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Samorządu Terytorialnego. Celem programu jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej przez uczniów  w wymiarze 2 godzin tygodniowo od 01.01.- 15.12. 2019 roku. Skierowany jest do uczniów nie podejmujących  aktywności fizycznej w  klubach sportowych. W naszej szkole działa jedna grupa złożona z 20 dziewcząt uczących się w klasach IV – VII.  Realizujemy zajęcia sportowe z : piłki siatkowej i koszykowej, unihokeja, Nordic-Walking oraz zabaw i gier ruchowych. Ważnym celem programu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia , poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia, profilaktyka nadwagi i otyłości.
Szczegółowe informacje o celach i założeniach Programu są udostępnione na stronie internetowej Szkolnego Klubu Sportowego Wielkopolska.

Anna Haremska – Surdyk