UBEZPIECZENIE DZIECI NNW 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiamy pomysł ubezpieczenia dzieci NNW na rok szkolny 01-09-2021 do 31-08-20221 „Pakiet szkoła 2021/2022″.

Suma ubezpieczenia wynosi 15.000 złotych. Składka na dziecko to 50 zł na rok. Płatna do 30.09.2021r.

Składkę należy wpłacać na konto Rady Rodziców (podane poniżej) lub jeżeli nie ma takiej możliwości to odliczoną kwotę proszę dostarczyć w kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza dziecko do wychowawcy lub do pokoju nr 5.

W związku z ograniczoną możliwością kontaktu bezpośredniego z ubezpieczonym lub osobą działającą w jego imieniu, nie ma konieczności składania podpisu na „Deklaracji o przystąpieniu do zbiorowego ubezpieczenia” jak w latach poprzednich.

W załączeniu:

Numer konta:

PKO Bank Polski

SKO KONTO PLAN RADY RODZICÓW

15 1020 4027 0000 1202 1633 1273