WYNIKI “ALFIKA MATEMATYCZNEGO”

W listopadzie 2023 roku odbył się w naszej szkole konkurs Alfik Matematyczny. Alfik to konkurs  organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. W tym konkursie nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki. Na wyróżnienie zasługują:

Adam Minikowski z klasy 2 który uzyskał dyplom za bardzo dobry wynik (11 miejsce w województwie i 302 w kraju),

Patrycja Januzik z klasy 2, która uzyskała dyplom za dobre wynik (18 miejsce w województwie i 502 w kraju),

Kira  Radzevich z klasy 6b, która uzyskała dyplom za dobre wynik (10 miejsce w województwie i 174 w kraju).

Ponadto Mateusz Filipiak z klasy 1 zdobył 18 miejsce w województwie i 480 w kraju, Franciszek Borkowski z klasy 3 zajął 21 miejsce w województwie i 490 w kraju a Roman Kurashevich z klasy 7 zdobył 13 miejsce w województwie i 261 w kraju.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Anna Soszyńska