Z PODZIĘKOWANIEM PANI DYREKTOR

Rada Pedagogiczna, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 z ogromną wdzięcznością żegnają Panią Dyrektor Hankę Gadzińską, która z dniem 31 sierpnia br. przeszła na emeryturę. Jej cała droga zawodowa związana była z naszą szkołą, gdzie przez lata pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jej organizacyjne zdolności sprawiły, że objęła funkcję wicedyrektora, a przez ostatnie trzy kadencje dyrektora najpierw Szkoły Podstawowej nr 79, a następnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Rolę tę pełniła z wielkim oddaniem i zaangażowaniem, zawsze dbając o dobro szkoły, jej pracowników i uczniów. W tym czasie szkoła znacząco zmieniła swoje oblicze, stając się miejscem bardziej przyjaznym dla dzieci i nauczycieli. Motywowała nas do podnoszenia kwalifikacji w różnych dziedzinach, nie tylko naukowych, ale i społecznych. Pani Dyrektor z powodzeniem sprostała trudnym wyzwaniom ostatnich lat, w tym zwłaszcza związanym z dezorganizującą życie szkolne pandemią. To wszystko pozostanie zawsze w naszej serdecznej pamięci, a dziękując za ofiarną pracę dla naszej społeczności życzymy zarazem Pani Dyrektor wielu sił i zdrowia oraz spełnienia wszelkich zamierzeń i planów!