WYNIKI WYBORÓW DO SU

Informujemy, że skład PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020 przedstawia się następująco:

Aleksandra Kleczka 7b (150 głosów)

Oliwia Bartoszak 7c (139 głosów)

Sonja Križ 7b  (95 głosów)

Eryk Stefaniak 7b (95 głosów)

POCZET SZTANDAROWY 

Zuzanna Kotek, Joanna Patz, Jan Lussa

Tamara Andrzejewska, Zuzanna Wieczorek, Dawid Witkowski