REGULAMIN ZWROTÓW KSIĄŻEK KLASY 1-5

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej dla klas I-V w trakcie epidemii COVID- 19:

  1. Rodzic ucznia chcącego skorzystać z biblioteki wypełnia znajdujące się na szkolnej stronie internetowej Oświadczenie dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w trakcie epidemii, przesyła je na adres e-mailowy szkoły lub przekazuje do szkoły przez dziecko.
  2. Przyjmowanie zwrotów czytelniczych odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  3. Biblioteka jest czynna dla czytelników we wtorki i środy w godzinach 10:00 – 13:00.
  4. Do biblioteki nie wchodzimy, stajemy w drzwiach.
  5. Książki, które chcemy zwrócić, układamy na stoliku.
  6. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.
  7. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni.
  8. Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki będą poddawane kwarantannie.