KOMUNIKAT

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10,11,12 kwietnia 2019. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci, gdyż nie jesteśmy w stanie zapewnić im opieki.

Egzaminy gimnazjalne odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Hanka Gadzińska