NIEZWYKŁA LEKCJA W DRUGICH KLASACH

W poniedziałek 3 października do klas II a i II b przyszli, na zaproszenie nauczyciela, licealiści z Zespołu Szkół Handlowych, aby przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Licealiści byli bardzo przejęci i zaangażowani podczas swoich działań, aby jak najlepiej przekazać wiedzę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Drugoklasiści bardzo chętnie odtwarzali przekazane procedury postępowania wobec nieprzytomnego niemowlaka i osoby dorosłej. To była bardzo cenna i ważna lekcja. Uwrażliwianie na potrzebę pomocy innym oraz ćwiczenie właściwej postawy w sytuacjach wymagających opanowania i wiedzy z tej dziedziny, to bardzo ważne zadania, które od kilku lat staramy się przekazać uczniom w naszej szkole.

Loading Images
wpif2_loading