FESTYN – PODZIĘKOWANIA

Loading Images
wpif2_loading
1e.jpg
1c.jpg
1g.jpg
1b.jpg
1f.jpg
1a.jpg
1d.jpg

Bardzo dziękujemy sponsorom zaangażowanym na rzecz Festynu organizowanego na terenie naszej Szkoły

Właścicielom „ Chaty Polskiej” przy ul. Jesionowej

Właścicielowi „ Kleksa”

Firmie „Archenika”

Wielkopolskiej Akademii Piłkarskiej

„ Pierogatej Chacie”

Właścicielom kortów tenisowych przy ul. Nizinnej

Firmie Intermarché

Bankowi PKO

Radzie Rodziców

 wszystkim darczyńcom fantów,

Rodzicom za wyroby artystyczne, ciasta…

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację Festynu!