PODZIĘKOWANIE

Nasza szkoła  otrzymała  specjalne podziękowanie za  udział  w akcji  9 miesięcy dobroczynności Fundacji Good Challenge.