POZNAJEMY ŚWIAT PSZCZÓŁ I ZAPYLACZY

W dniu 26.09.2023 roku klasa 4 c oraz 7 c uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez miasto Poznań, dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem zajęć była popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia bioróżnorodności dla życia na świecie, roli pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu przyrody i środowiska oraz zmian klimatu i jego wpływu na zapylacze.
Trzygodzinny warsztat “Przygoda z zapylaczami” zapełnił wiele atrakcji uczniom.   Prowadząca zajęcia pani Katarzyna Dytrych – z wykształcenia przyrodnik,  autorka programów edukacji przyrodniczej, licznych scenariuszy zajęć, gier terenowych i planszowych, pokazała uczniom  jak szukać różnic, podobieństw oraz identyfikować poszczególne cechy morfologiczne zapylaczy.
Uczestnicy utrwalili poznane cechy wykonując pracę plastyczną dotyczącą owadów a za pomocą doświadczeń odnaleźli w kwiatach pyłek oraz nektar.  Stworzyli również mapę myśli z produktami zawdzięczanymi zapylaczom, wpływem roślin na łagodzenie skutków zmiany klimatu oraz jak można pomagać zapylaczom, zwłaszcza w warunkach dużych miast.
To były bardzo ciekawe, pełne kreatywności warsztaty.
Magdalena Sieczkarska
Loading Images
wpif2_loading
20230926_135837.jpg
20230926_091253.jpg
20230926_134254.jpg
20230926_085357.jpg
20230926_120919.jpg
20230926_082233.jpg
20230926_085441.jpg
20230926_092251.jpg
20230926_120939.jpg
20230926_120900.jpg
20230926_114719.jpg
20230926_082324.jpg
20230926_114729.jpg
20230926_082248.jpg
20230926_091304.jpg
20230926_085419.jpg
20230926_085429.jpg
20230926_133832.jpg
20230926_135901.jpg
20230926_085330.jpg