REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dnia 6 kwietnia rozpoczyna się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie NABÓR, natomiast możliwość wypełnienia wniosku będzie udostępniona od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj od 6 kwietnia.

Rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 6 – 27 kwietnia. Tak samo jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniali elektronicznie i wysyłali pocztą lub skanem do szkoły pierwszego wyboru.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub pocztą do szkoły obwodowej.  Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu – http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji.

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) zsp3@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Kryteria naboru

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają  procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) – 50 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;
 6. wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 6-27 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 15 – 21 kwietnia – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej
 • 24 kwietnia – wyniki prób sprawnościowych
 • 8 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 8 – 12 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 14 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga! Terminy dotyczące prób sprawnościowych mogą ulec zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach!

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 10-25 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.

W razie pytań prosimy o kontakt:  nr 513 155 109 lub zsp3@poczta.onet.pl