ŚWIĄTECZNY TURNIEJ DWÓCH OGNI

Na początku grudnia odbył się Świąteczny Turniej Dwóch Ogni klas IV, V i VI. W turnieju brały udział kilkuosobowe reprezentacje klasowe składające się z chłopców i dziewczynek.

Zwycięzcy to:

Klasy VI – VIb

Klasy V – Vb

Klasy IV – IVd

Zawodom towarzyszyły nieprawdopodobne emocje. Każda klasa dostała pamiątkowy dyplom i słodycze.