EKOLOGICZNE RÓŻAŃCE

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w miesiącu październiku przygotowali ekologiczne różańce. W ich wykonanie zaangażowali się Wasi rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie. Dzieci z zerówki wykonały prace z panią Dorotą. Przez podjęcie tego zadania chcieliśmy przypomnieć jak ważną, choć niełatwą modlitwą jest różaniec.