KONIEC I SEMESTRU

Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21 zakończy się 29 stycznia 2021.Oceny podsumowujące będą wystawione  do 25 stycznia 2021. Przewidywane oceny niedostateczne pojawią się w dzienniku elektronicznym do 22 grudnia 2020.