WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE – TERMINARZ

TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018/2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice,
Uczniowie

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański.

Konkursy adresowane są do uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół. Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; tworzenie pozytywnego i twórczego współzawodnictwa uczniów i ich szkół; promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z §4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września podaje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych konkursów.

źródło: